Code: 25703
Location: Przhino
Listing type: Sell
Property type: House
350000 евра
Се продава куќа во Пржино од вкупно 610м2 истата е поделена вертикално на два засебни стамбени објекти . Едниот објект е со вкупна квадратура од 297м2 вториот 313м2 секоја со свој засебен влез, гаража како и двор . Двете семејни едници се идентични по катност, и распоред.Секоја засебно се состои од 3 нивоа: Сутерен - гаража, јутилити, просториа остава, бања
Кат- Дневна, трпезарија ,кујна , бања ,балкон
Кат2- 3 спални и една бања како и балкон со поглед на Водно
Објектот е квалитетна градба и истиот може да се продава како 2 засебни објекти со сопствен двор и влез.
Објектот е со систем за соларна енергија, парно (стуја и нафта ) алармен систем
Details
313 m2
260 m2
25 m2
3
8
6
6
Own
2002
Agent
Лидија Смилкова
Phone
+38971244331
Mobile
071/244331
Email
lidija.astoria@gmail.com Lidija@realestate.com.mk
Gallery

Similar

Przhino
10.07.2017
Rent
House
Size: 308 m2
Rooms: 5
Przhino
19.09.2023
Sell
Ground
Size: 525 m2
Przhino
27.06.2018
Sell
House
Size: 400 m2
Rooms: 5
Przhino
14.03.2016
Rent
Appartment
Size: 80 m2
Rooms: 3
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they as essential for the working of basic functionalities of the website.
We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website, to store user preferences and provide them with content that is relevant to you.
These cookies will only be stored on your browser with your consent to do so.