Огласи

Centre
10.07.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 5500 m2
Соби: 50
Mavrovka
07.06.2019
Продава
Канцеларија
Големина: 742 m2
Соби: 21
Centre
16.05.2019
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 69 m2
Соби: 3
Centre
11.04.2019
Продава
Канцеларија
Centre
01.04.2019
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 814 m2
Pintija
27.03.2019
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 990 m2
Pintija
27.03.2019
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 685 m2
Centre
24.09.2018
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 21 m2
Pintija
23.08.2018
Продава
Канцеларија
Големина: 13000 m2
Centre
15.08.2018
Продава
Канцеларија
Големина: 1380 m2

Филтер