Огласи

01.12.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 1100 m2
Соби: 10
Centre
19.11.2020
Продава
Канцеларија
Големина: 400 m2
Соби: 10
Debar maalo
18.11.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 68 m2
Соби: 2
Debar maalo
15.10.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 95 m2
Соби: 3
Debar maalo
21.08.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 230 m2
Соби: 7
Centre
04.08.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 34 m2
Соби: 1
Aerodrom
28.07.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 391 m2
Соби: 5
Debar maalo
24.07.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 90 m2
Соби: 3
Centre
10.07.2020
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 5500 m2
Соби: 50
Centre
16.05.2019
Изнајмува
Канцеларија
Големина: 69 m2
Соби: 3

Филтер